main-logo-gr
  • Ρόλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την ευθύνη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της Εταιρίας και εν γένει του ελέγχου και της λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των οριζόμενων από τον N.4548/2018 και το Καταστατικό, καθώς και της τήρησης των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντα του.

Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου συνοψίζονται στα κάτωθι:

  • Επίβλεψη και παρακολούθηση των λειτουργιών της Εταιρίας, καθώς και έλεγχος επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων και μακροπρόθεσμων σχεδίων.
  • Διατύπωση και καθορισμός των βασικών αξιών και στόχων της Εταιρίας.
  • Εξασφάλιση εναρμόνισης της υιοθετημένης στρατηγικής με τους στόχους της Εταιρίας
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη του και στην εταιρία, διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και εξετάζει τυχόν φαινόμενα ή περιπτώσεις απόκλισης από την πολιτική απορρήτου πληροφοριών
  • Διασφάλιση της αξιοπιστίας και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας πριν την τελική έγκριση αυτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
  • Στην εξασφάλιση της άσκησης της επιχειρηματικής της δράσης σε καθημερινή βάση, μέσω ενός συστήματος ειδικών εξουσιοδοτήσεων, ενώ η ρύθμιση των υπολοίπων θεμάτων της αρμοδιότητας του υλοποιείται μέσω ειδικών αποφάσεων
  • Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε κάθε Διοικητικό Συμβούλιο και έχει κύριες αρμοδιότητες την υποστήριξη του Προέδρου και της γενικότερης λειτουργίας του οργάνου.

Πληροφορίες Μετοχής