main-logo-gr
  • Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρεία, δυνάμει της από 12.07.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του ν.4706/2020 και την υπ’ αρ. 2/905/3.3.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2021 από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (EΣΕΔ), ως αναγνωρισμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 916η/7.6.2021 συνεδρίασή του (βλ. από 07.06.2021 δελτίο τύπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Εθνικό Φορέα Εγνωσμένου Κύρους για την έκδοση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4706/2020 και την υπ’ αρ. 2/905/3.3.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής «Κώδικας»), με αποκλίσεις που συνάδουν προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Εταιρείας, όπως αναφέρονται και επεξηγούνται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο εν λόγω Κώδικας είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2021 (esed.org.gr)

Πληροφορίες Μετοχής