main-logo-gr
 • Ιστορία

2022

 • Έναρξη λειτουργίας του νέου ψυχρού ελάστρου αλουμινίου στο εργοστάσιο της Elval στα Οινόφυτα.

2021

 • Η ElvalHalcor, πρώτη ελληνική βιομηχανία που πιστοποιεί τις εγκαταστάσεις της παραγωγής / επεξεργασίας αλουμινίου (Τομέα Έλασης Αλουμινίου – «Elval») σύμφωνα με το πρότυπο ASI Chain of Custody.

2020

 • 29 Μαΐου 2020, πραγματοποιήθηκε η έλαση του πρώτου ρόλλου αλουμινίου στο νέο τετραπλό θερμό έλαστρο TANDEM.
 • Τον Ιούνιο 2020, ξεκίνησε με επιτυχία η λειτουργία του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου TANDEM.
 • Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση της Elval σύμφωνα με το πρότυπο Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Performance Standard (Ιούλιος 2020).

2019

 • Υλοποιήθηκαν ευρύτατες επενδύσεις συνολικού ύψους 163,8 εκ. ευρώ που αφορούσαν κατά 143,7 εκ. ευρώ τον κλάδου αλουμινίου και κατά 20,1 εκ. ευρώ τον κλάδο χαλκού.
 • Σύναψη νέων δανειακών συμβάσεων συνολικού ύψους 73 εκ. περίπου με σκοπό τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας, την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων καθώς και την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης. 
 • Απόκτηση του 100% της εταιρίας Cablel Wires από την εταιρία Ελληνικά Καλώδια. 

2018

 • Τον Φεβρουάριο 2018, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της ElvalHalcor στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
 • Τον Απρίλιο 2018, ο τομέας σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor απέκτησε τα περιουσιακά στοιχεία της Μεταλλουργική Ηπείρου Α.Ε, με σκοπό την επαναδραστηριοποίηση της παραγωγής του εργοστασίου, και με την εκμετάλλευση του διεθνούς εμπορικού δικτύου της ElvalHalcor, τη μετατροπή του προφίλ της μονάδας σε εξαγωγική.
 • Τον Μάϊο 2018, μετά την εξασφάλιση κανονιστικής έγκρισης, ο τομέας σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor εξαγόρασε το 50% της ολλανδικής εταιρείας NedZink B.V., συμμετέχοντας σε κοινοπραξία με την εταιρία Koramic, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής τιτανιούχου ψευδαργύρου.

2017

Τον Δεκέμβριο 2017 ολοκληρώνεται η συγχώνευση με την απορρόφηση της μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ελβάλ από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Χαλκόρ. Παράλληλα μεταβλήθηκε η επωνυμία της Χαλκόρ σε  ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία (ElvalHalcor).

2016

Η απόσχιση του κλάδου foil αλουμινίου (πλέον τον διαχειρίζεται η Συμετάλ Α.Ε.) σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της εσωτερικής αναδιάρθρωσης που ξεκίνησε το 2015.

Η Ελβάλ κερδίζει το πρώτο βραβείο καινοτομίας για το προϊόν της Elval Grain στον 3ο Διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας ‘Η Ελλάδα Καινοτομεί!’

2016

Η Χαλκόρ κατακτά ηγετική θέση ανάμεσα στους Ευρωπαίους κατασκευαστές σωλήνων χαλκού.

Μεταστροφή στην κερδοφορία του Ομίλου.

Μετά την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης δι’ απορρόφησης από την Cenergy Holdings SA των ελληνικών πρώην εισηγμένων εταιριών, Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. και Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία, η Χαλκόρ γίνεται μέτοχος της Cenergy Holdings κατά 25%.

Η Χαλκόρ συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της International Trade S.A.

Η Sofia Med συνάπτει συμφωνία συνεργασίας με την Dowa Metaltech με αντικείμενο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.

2015

Απόσχιση του τομέα έλασης αλουμινίου της Ελβάλ και απορρόφηση από τη Συμετάλ, η οποία θα μετονομαστεί σε Ελβάλ Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε.

2015

Η Χαλκόρ εξαγοράζει τις εμπορικές δραστηριότητες και το δίκτυο διανομής του ευρωπαϊκού κλάδου χαλκού της Reynolds στη Γαλλία και ιδρύεται η Reynolds Cuivre S.A.

Η Χαλκόρ συνεργάζεται με την τουρκική εταιρία Cantas A.S. για την ίδρυση της HC Isitma.

2013

Ο μεγαλύτερος παραγωγός προϊόντων έλασης αλουμινίου της Ιαπωνίας Furukawa-Sky Aluminum, συγχωνεύεται με τη Sumitomo Light Metal Industries για την ίδρυση της UACJ Corporation. Η στρατηγική συνεργασία της τελευταίας με την Elval συνεχίζεται.

Ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής της νέας εγκατάστασης που σχεδιάστηκε με στόχο την αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα πλακών αλουμινίου μεγάλου μήκους στο εργοστάσιο της Ελβάλ.

Ξεκινά η λειτουργία του νέου φούρνου τήξης για την ανακύκλωση του σκραπ αλουμινίου.

 • Εγκαινιάζεται νέο επενδυτικό πρόγραμμα με σκοπό να ενισχυθεί η παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου της Bridgnorth Aluminium.

2012

Ολοκληρώνεται με επιτυχία η διαδικασία πιστοποίησης του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας κατά ISO TS 16949:2009.

2012

Οι δραστηριότητες της Fulgor ενοποιούνται πλήρως με αυτές του Ομίλου και εγκαινιάζεται η σχετική αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου προϊόντων.

Ξεκινά η υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος στο εργοστάσιο της εταιρίας στο Σουσάκι (Κόρινθος).

Κυκλοφορούν στην αγορά οι χαλκοσωλήνες Talos® Plated και Talos® Geotherm.

Η Sofia Med εγκαινιάζει νέο επενδυτικό πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων προστιθέμενης αξίας.

Ολοκληρώνεται η σημαντική επένδυση στη Fulgor και ο Όμιλος συγκαταλέγεται πλέον στους λίγους κατασκευαστές υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης παγκοσμίως.

2011

Το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία της Ελβάλ πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007. 

Ξεκινά η λειτουργία του νέου μηχανήματος κατασκευής επίπεδων ελασμάτων πλάτους 2,5m.

2011

Η Fulgor ενσωματώνεται στον Όμιλο Ελληνικά Καλώδια, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη θέση της, όσον αφορά στην τεχνογνωσία και την παραγωγική δυναμικότητα στον κλάδο υποβρύχιων καλωδίων και καλωδίων υψηλής τάσης.

2010

Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου Οινοφύτων αυξάνεται σε 240.000 τόνους μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος.  Ο Όμιλος ξεκινά τη διανομή των φύλλων αλουμινίου Elval Grain για χρήση στο δάπεδο των θαλάμων ψύξης των φορτηγών ψυγείων.

2010

Ο Όμιλος συμπληρώνει το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμά του που στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής βάσης του.

Η Fitco ενσωματώνει τον κλάδο κατασκευής σωλήνων και λαμών ορειχάλκου της Χαλκόρ στη δική της παραγωγική διαδικασία.

2009

Η στρατηγική συνεργασία της Ελβάλ με τη Furukawa-Sky Aluminum ενισχύεται περαιτέρω με την εξαγορά από την τελευταία του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της Bridgnorth Aluminium.

2008

Η Ελληνικά Καλώδια (θυγατρική της Χαλκόρ) εγκαινιάζει νέα παραγωγική διαδικασία για καλώδια υψηλής και υπερυψηλής τάσης στα 400 kV.

2007

Ιδρύεται η Afsel σε συνεργασία με την ιαπωνική εταιρία Furukawa-Sky Aluminum. Η Afsel εστιάζει στην προώθηση προϊόντων για εναλλάκτες θερμότητας που προορίζονται για την αυτοκινητοβιομηχανία.

2005

Ξεκινά η κατασκευή προϊόντων έλασης τιτανίου-ψευδαργύρου στο εργοστάσιο της Χαλκόρ στον Ταύρο.

Εγκαινιάζονται στην αγορά οι νέοι πρωτοποριακοί σωλήνες Cusmart®.

2004

Η θυγατρική του Ομίλου, Bridgnorth Aluminium, επενδύει σε σημαντικό εξοπλισμό με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητάς της.

2003

Λειτουργεί νέα μονάδα τήξης-χυτηρίου για την παραγωγή πλακών μήκους 9m στο εργοστάσιο Οινοφύτων της Ελβάλ.

2001

Η θυγατρική του Ομίλου, Bridgnorth Aluminium, εξαγοράζει τη Lawson Mardon Star (μονάδα λιθογραφίας) στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Στο εργοστάσιο Οινοφύτων της Ελβάλ εγκαθίσταται νέο έλαστρο ψυχρής έλασης για την κατασκευή ρόλων πλάτους έως 2,5m. 

Κατασκευάζονται νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης της Εtem στη Μαγούλα.

2000

Η Χαλκόρ εξαγοράζει την πλειοψηφία των μετοχών της Ελληνικά Καλώδια.

Η Sofia Med εξαγοράζει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Kozm. Η παραγωγή προϊόντων έλασης χαλκού και ορείχαλκου μεταφέρεται στο εργοστάσιο της Sofia Med. Εγκαινιάζεται εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα για την αναδιάρθρωση και αναβάθμιση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων του Ομίλου.

1999

Ξεκινά η λειτουργία νέας γραμμής βαφής και εγκαθίσταται νέο έλαστρο ψυχρής έλασης για την κατασκευή ρόλων πλάτους έως 2m στο εργοστάσιο Οινοφύτων της Ελβάλ.

1999

Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια εξαγοράζει την Icme Ecab. Η τελευταία βρίσκεται στη Ρουμανία και ασχολείται κυρίως με την παραγωγή καλωδίων, καθώς και πλαστικών και ελαστικών μειγμάτων.

1998

Εγκαθίσταται μονάδα συνεχούς χύτευσης στο εργοστάσιο Οινοφύτων της Ελβάλ.

1997

Η Βέκτωρ συγχωνεύεται με τη Χαλκόρ και μετονομάζεται σε Χαλκόρ.

Η Χαλκόρ εξαγοράζει μερίδιο 4,99% στην Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., επίσης εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

1996

Η Ελβάλ εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

1996

Οι μετοχές της Βέκτωρ εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

1994

Η Εtem εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Απορροφάται η Steelmet στη Σόφια της Βουλγαρίας.

1993

Εγκαθίσταται νέο έλαστρο θερμής έλασης, πλάτους 2,5m, στο εργοστάσιο Οινοφύτων της Ελβάλ.

1990

Η Χαλκόρ μεταβιβάζει στη Βέκτωρ τον εξοπλισμό έλασης που διαθέτει έτσι ώστε η τελευταία να αρχίσει να δραστηριοποιείται στους κλάδους έλασης, διέλασης και κοπής χαλκού και άλλων κραμάτων.

1985

Εγκαθίσταται χυτήριο μετάλλων στο εργοστάσιο της Εtem στον Άγιο Θωμά

1981

Οι κλάδοι έλασης και διέλασης της Βιέμ ενσωματώνονται στη Χαλκόρ, σε συνδυασμό με τη σχετική εμπειρία της Βιοχάλκο.

1976

Ιδρύεται η Χαλκόρ και ξεκινά η παραγωγή μπιγιετών και πλακών χαλκού στο εργοστάσιο Οινοφύτων.

1974

Ξεκινά η λειτουργία του εργοστασίου έλασης της Ελβάλ στα Οινόφυτα.

1973

Ιδρύεται η Ελβάλ και απορροφάται ο κλάδος αλουμινίου της Viohalco (τότε Βιοχάλκο).

1971

Ιδρύεται η Εtem, με εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Μαγούλας (Αττική).

1937

Ξεκινά η λειτουργία της Ελληνικής Βιομηχανίας Χαλκού και εγκαινιάζεται η παραγωγή στις νέες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Viohalco (τότε Βιοχάλκο) στον Ταύρο (Αττική).