main-logo-gr
  • Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες

Χαλκόρ - Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννιαμήνου 2013

Ο Όμιλος εταιριών ΧΑΛΚΟΡ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά του αποτελέσματα για το εννιάμηνο 2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το εννιάμηνο του 2013 σε Ευρώ 857,3 εκατ. έναντι Ευρώ 946,5 εκατ. το εννιάμηνο του 2012 σημειώνοντας μείωση κατά 9,4% λόγω κυρίως των συγκριτικά χαμηλότερων μέσων τιμών των μετάλλων, αλλά και του μίγματος των παραγομένων προϊόντων. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη σημείωσαν μείωση κατά 56,2% και ανήλθαν σε Ευρώ 16 εκατ. έναντι Ευρώ 36,6 εκατ. το εννιάμηνο του 2012. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το εννιάμηνο του 2013 σε Ευρώ 8,1 εκατ. έναντι Ευρώ 27,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημιές Ευρώ 8,3 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 7,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα ανήλθαν το εννιάμηνο του 2013 σε ζημιές Ευρώ 35,7 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 23 εκατ. το εννιάμηνο του 2012. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές Ευρώ 38,5 εκατ. ή Ευρώ -0,3797 ανά μετοχή έναντι ζημιών Ευρώ 18,9 εκατ. ή Ευρώ -0,1866 ανά μετοχή το εννιάμηνο του 2012.
 
Η μεταβλητότητα και οι προκλήσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον διατηρήθηκαν και στο τρίτο τρίμηνο του 2013, με τις οικονομίες της Ευρωζώνης να εμφανίζουν περαιτέρω επιβράδυνση (με εξαίρεση τη Γερμανία) και με την Ελλάδα να παραμένει σε βαθιά ύφεση. Ειδικότερα η ζήτηση για προϊόντα εγκαταστάσεων κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα καθώς ο κατασκευαστικός κλάδος συνεχίζει να δοκιμάζεται σκληρά. Αντίθετα, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα ήταν πτωτική στις βασικές Ευρωπαϊκές αγορές, ο Όμιλος αύξησε τον όγκο πωλήσεων και κέρδισε μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Όσον αφορά τα καλώδια, η μειωμένη ζήτηση στις βασικές αγορές, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός και η καθυστέρηση ανάθεσης μεγάλων συμβολαίων  επιβάρυναν την κερδοφορία. Επιπλέον, οι αντίξοες καιρικές συνθήκες σε Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του έτους επηρέασαν αρνητικά τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. 

Σε ότι αφορά το κόστος, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών με σκοπό την περαιτέρω μείωση του βιομηχανικού κόστους έτσι ώστε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στις απαιτητικές αγορές που εξυπηρετούμε. Ωστόσο, οι υψηλές τιμές ενέργειας ιδιαίτερα δε και λόγω φορολογικών επιβαρύνσεών τους, καθώς και το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος, συνέχισαν να επηρεάζουν το κόστος και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του Ομίλου.
 
Για το υπόλοιπο του 2013 εκτιμάται ότι, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στο εσωτερικό αλλά και τη διαφαινόμενη αστάθεια που συνεχίζει να εκδηλώνεται στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, ο Όμιλος θα συνεχίσει να έχει ως κύριο στρατηγικό του στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς του σε νέες αγορές οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική ύφεση.
 
Δημοσίευση την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2013 – 30.9.2013 μαζί με τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.halcor.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athex.gr.
 
Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013